Το σύμπλεγμα δωματίων
Αυτό είναι το σύμπλεγμα των δωματίων όπως θα το βλέπατε από το κενρικό διάδρομο του ξενοδοχείου.